Viltspårkurs med flexibel start 2021

Med tanke på det rådande läget har vi under vintern startat upp vad vi har valt att kalla flexkurs eftersom upplägget innebär bland annat individuellt planerade spårtillfällen. Alltså inga gemensamma träffar för alla ekipage – självfallet håller vi avståndet och är enbart utomhus! Blir du antagen till kursen planerar vi gemensamt upp ett antal träffar, utifrån vad som passar er bäst oavsett helg- eller veckodagar.

Kursen innehåller allt från grunderna i spårarbete, både för hund och förare, till hur man lägger spår och hur ett anlagsprov går till. Även här blandar vi teori och praktik, men tyngdpunkten ligger givetvis på praktik, eftersom de flesta hundar har en naturlig förmågan att spåra lägger vi extra mycket fokus på hundförarna och hur de bäst ”läser” sin hund.

Bra att veta: 
– Instruktörerna lägger samtliga spår.
– Som avslutning genomför vi viltspårprov för auktoriserad domare och målsättningen är givetvis godkänt resultat!
– Viltspårkursen lämpar sig för hundar från ca sju månaders ålder och antalet träffar beror på hundens mognad och utvecklingstakt, men vanligtvis fyra till sex gånger.

Tid: bokas enskilt i samråd med instruktör, både vecko- och helgdagar
Kursstart: flexibel
Avslutningsprov: bokas i samråd med instruktör
Plats: Friseboda

3.000,00 kr
Add to Cart