Viltspårkurs Fortsättning (Öppenklass) 2021

Fortsättningskurs viltspår för ekipage som avlagt viltspårprov i anlagsklass med godkänt resultat.

Vi arbetar vidare med spårarbetet, både för hund och för förare – fast på en betydligt svårare nivå! Under kursens gång blandar vi teori och praktik, men självklart ligger tyngdpunkten på praktik.

Vi har längre teorigenomgångar vid varje kurstillfälle och som avslutning genomför vi officiellt viltspårprov i öppenklass för auktoriserad domare.

Den här kursen är en riktig utmaning för dig som har kommit en bit i ditt spårarbete med din hund!

Bra att veta: 
– Instruktörerna lägger samtliga spår även i denna kurs.
– Som avslutning genomför vi viltspårprov för auktoriserad domare och målsättningen är givetvis att alla skall få godkänt på provet! Resultatet räknas som ”officiell” merit och kommer därför att registreras hos SKK – oavsett om du har en registrerad hund eller inte.
– Viltspårkursen lämpar sig för hundar som är godkända i anlagsklass och omfattar totalt sex tillfällen på vardera 2 – 5 timmar.
– I år erbjuder vi en kursstart i mars och ytterligare en kursstart i maj.

Öppenklass I

Tid: lördagar 9:00 – ca.13:00
Kursstart: mars
Avslutningsprov: ej fastställt
Plats: Friseboda

Öppenklass II

Tid: lördagar 9:00 – ca.13:00
Kursstart: maj
Avslutningsprov: ej fastställt
Plats: Friseboda

2.900,00 kr
Add to Cart